Wszystkie rodzaje wróżb

Magiczne wróżby z tarota

Wszystkie rodzaje wróżb

Katoptromancja

Wróżenie z pomocą zwierciadeł lub błyszczących metalowych płyt.

Aleuromancja

Odpowiedź na pytania pisano na papierkach, papierki wkładano do kulek z ciasta z mąki pszennej, zapiekano, mieszano i losowano.

Klidomancja

Wróżenie przy pomocy zawieszonego na nitce klucza.

Kartomancja

Wszystkie rodzaje wróżb

Jasnowidzenie z kart. Chyba najbardziej rozpoznawalna dzisiaj metoda wróżenia.

Bibliomancja

Wieszczenie przyszłości z pierwszej z brzegu książki, oparte na losowym wyborze tekstu. Było znane już w antycznej Grecji, gdzie w taki sposób wróżono przy użyciu zwojów papirusowych. W chwili obecnej prorokuje się po prostu otwierając powieść losowo lub podając numer strony i wers liczony od góry lub od dołu.

Krystallomancja

Początkowo do wieszczenia przyszłości używano kawałka górskiego lub innego przezroczystego kryształu, później kryształowej lub szklanej kuli. Kto chciał poznać przyszłość, uporczywie wpatrywał się w błyszczącą powierzchnię, dopóki nie pojawiły się obrazy lub wizje.

Geloskopia

Przepowiadanie przyszłości na podstawie śmiechu, określanie usposobienia człowieka i otrzymywanie pewnych przesłanek na podstawie tego, jak dany człowiek się śmieje. Uważano, że ten kto często się śmieje jest człowiekiem przychylnym i dobrodusznym, zaś kto rzadko lub w ogóle się nie śmieje, jest zobojętniały i ma twardy charakter. Cichy śmiech oznacza łagodność, zaś głośny oznacza gburowatość i skłonność do kłamstwa.

Chrimomancja

Jasnowidzenie z pieniędzy znane od dawien dawna. W naszych czasach można wieszczyć przyszłość z pieniędzy papierowych. Wyciągamy na chybił trafił jeden banknot przy czym nieważny jest rodzaj waluty, zadajemy pytanie i sprawdzamy numer. Zasada jest taka, parzyste liczby są przychylne dla płci żeńskiej, nieparzyste zaś pozytywne dla mężczyzn. Są dwa sposoby poszukiwania odpowiedzi, w pierwszym trzeba dodać wszystkie cyfry numeru banknotu. Jeśli np. suma wyniesie 22 to będzie liczbą parzystą. Drugi sposób polega na tym, że bierze się pod uwagę ostatnią cyfrę.

Astrogiromancja

Przewidywanie przyszłości przy użyciu wielobocznego bączka, którego krawędzie zostały wyposażone w litery lub cyfry.

Demonomancja

Starożytne proroctwa przy pomocy demonów. Przepowiadacz albo wywoływał demona, albo tylko wypowiadał lub pisał jego imię, później demon w tej lub innej formie dawał odpowiedź na pytanie.

Sideromancja

Wróżba, podczas której na blaszce spala się słomę i interpretuje się jej ślady i wzory, jakie pozostawi na blasze.

Kapnomancja

Przepowiadanie przyszłości na podstawie koloru, kształtu i kierunku unoszenia się dymu nad ołtarzem ofiarnym.

Gyromancja

Wieszczenie przyszłości z pomocą kręgu wyłożonego z liter lub cyfr. Wróżbita chodzi po kręgu dopóki nie potknie się naprzeciwko jakiejś litery.

Aksinomancja

Pradawny sposób dywinacji na podstawie topora wbitego w kłodę drewna. Jako odpowiedź interpretowano dźwięki i wibracje, które powstały przy wbijaniu topora.

Spodomancja

Wieszczenie przyszłości z popiołu. Na Słowiańszczyźnie w okresie świątecznym dziewczyny przed nocą posypywały popiołem buty, a nazajutrz patrzyły, ile pozostało popiołu na bucie. Ta będzie najbogatsza, na której bucie zostało najwięcej popiołu.

Hydromancja

Wróżenie z wody. Interpretowano jej barwę, fale na jej powierzchni, podwyższenie i obniżenie poziomu w naturalnych zbiornikach wody, kręgi i liczbę „kaczek” kamienia puszczonego na wodę. Z wody korzystano również jak z „magicznego kryształu”, próbując zobaczyć w niej obrazy.

Moleozofia

Interpretowanie pieprzyków, brodawek, blizn i innych zmian skórnych. W czasach starożytnych jeden z ważniejszych sposobów jasnowidzenia.

Owomancja

Wróżenie z kurzego jajka. Bierze się naczynie z ciepłą wodą i rozpuszcza w nim białko. Gdy się ścina, powstają liczne figury, których kształt trzeba przeanalizować. Natomiast białko, które osiadło na dnie, uważane było za zapowiedź nieszczęścia.

Apantomancja

Dywinacja na podstawie spotkanych po drodze zwierząt, ptaków i innych istot.

Sikomancja

Sztuka jasnowidztwa przy pomocy napisów na liściach drzew. Zrywano liść z drzewa i pisano na nim pytanie. Potem odkładano go w bezpieczne miejsce i obserwowano w jaki sposób usycha. Im dłużej liść pozostawał świeży, tym lepsza była prognoza.

Halomancja

Wieszczenie przyszłości z soli. Brano ociupinę soli, ociupinę wody, mieszano je i jedzono. Przeznaczony małżonek miał się pojawić we śnie i podać napój.

Margaritomancja

Przepowiadanie przyszłości z pereł. Dawniej wierzono, że perła umieszczona pod przewróconą czaszą powinna wydawać dźwięki, kiedy zbliża się do niej zły człowiek.

Punktacja

Sposób jasnowidzenia, podczas którego losowo narysowane punkty łączy się ze sobą liniami i interpretuje się otrzymaną w ten sposób figurę.

Belomancja

Antyczny sposób dywinacji za pomocą rzucania lub balansowania strzałami.

Aeromancja

Pradawny sposób dywinacji na podstawie wyglądu nieba, obłoków, komet, spadających gwiazd i innych zjawisk obserwowanych na niebie.

Nekromancja

Wzywanie duchów zmarłych w celu pytania ich o przyszłość.

Onomancja

Dywinacja na podstawie imion ludzi lub nazw przedmiotów. U Słowian w okresie świąt młode dziewczyny wychodziły na ulicę i pytały przechodnia o imię. Wierzono, że w taki sposób można poznać imię przyszłego męża.

Auspicjomancja

Antyczna wróżba dokonywana na podstawie obserwacji lotu ptaków. Specjalny kapłan zakreślał żelazem pewną przestrzeń, na której oczekiwał znaku od przelatującego ptaka.

Rafli

Prorokowano z piasku, a dokładniej za pomocą kresek rysowanych specjalnym patykiem na cienkiej warstwie piasku przesianego przez sito.

Piromancja

Proroctwo na podstawie płomienia świecy lub lampy naftowej, do którego wrzuca się odrobinę ziół. Jeśli płoną one szybko, to dobry znak. Słabej mocy płomień oznacza smutny los i krótkie życie.

zamów wróżbę jak zamówić wróżbę u mnie